Бүх төрлийн дулаан халаагчийн ус халаагч

Дулааны насосны ус халаагч нь дулааныг шууд үүсгэхийн оронд нэг газраас нөгөө газраас дулааныг шилжүүлэх эрчим хүчийг ашигладаг. Тиймээс уламжлалт цахилгаан эсэргүүцлийн ус халаагчаас 2-3 дахин эрчим хүч хэмнэх боломжтой. Дулаан зөөвөрлөхийн тулд халаагуур нь хөргөгч шиг урвалд ордог.

Хөргөгчин нь хайрцаг дотроос дулааныг халааж, ойролцоох өрөөнд хаядаг ч бие даасан дулааны эх үүсвэрийн дулааны насосын ус халаагч нь орчны агаараас дулааныг татаж, өндөр температурт халааж сав руу ус. Та дангаар нь халаах ус халаагчийн системийг ус хадгалах сав, нөөцлөх эсэргүүцэлтэй халаалтын элементүүдтэй нэгтгэсэн нэгжийг худалдан авч болно. Та мөн дулааны насосыг одоогийн уламжлалт хадгалах ус халаагчаар солих боломжтой.