Нарны ус халаагч

Нарны ус халаагч нь нарны дулааны коллектор ашиглан ус халаахад нарны гэрлийг хувиргах явдал юм. Олон янзын тохиргоонууд өөр өөр уур амьсгалтай, атрибутуудад шийдэл гаргахад янз бүрийн зардлаар байдаг. Нарны ус халаагч нь орон сууцны болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар өргөн хэрэглэгддэг.

Нарны нүүрэн дээрх цуглуулагч нь хадгалах системд орж ажиллах шингэнийг халаана. Нарны ус халаагч нь идэвхтэй (шахуургатай) ба идэвхгүй (конвекцээр ажилладаг). Тэд зөвхөн ус, эсвэл ус, ажлын шингэн хэрэглэдэг. Тэдгээр нь шууд эсвэл гэрэлтэй төвлөрсөн тольаар халаадаг. Тэдгээр нь бие даасан, эсвэл цахилгаан эсвэл хийн халаагчтай гибрид үйлчилдэг. Том хэмжээний суурилуулалтанд толин тусгалууд нь жижиг коллектор руу нарны гэрлийг төвлөрүүлж болно.