Дулааны насосны усан сан

Дулааны шахуургын усан сан нь цахилгаан эрчим хүчийг уламжлалт цахилгаан ус халаагч гэх мэт дулааныг бий болгохын оронд цахилгаан эрчим хүчийг нэг газраас нөгөө газарт шилжүүлэх эрчим хүчийг ашигладаг.