Хятад-Солонгосын хамтын ажиллагаа нь цахилгаан халаалтын зах зээлд тогтвортой системийг илүү үр ашигтай болгоход тусалдаг

мэдээ
Улсын цэвэр халаалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлснээр маш сайн үр дүнд хүрсэн. Агаарын орчинг аажмаар оновчтой болгохын тулд Бээжин, Хэбэй орчмын хүмүүс өндөр чанартай агаар, цэнхэр тэнгэрээр хүрээлэгдсэн утаагаар дүүргэгдээгүй байна. Цэвэр халаалтын шинэ технологийг шинэчлэн сайжруулах, шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг дэмжих зорилгоор 11-р сарын 14-нд Хойд Хятадын 14-р зуухны HVAC тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнг дэлхийн байгаль орчныг хамгаалах бойлер HVAC Хэбэй Шижиажуан Олон улсын үзэсгэлэнгийн төвд болсон.